Все Gran Kain Shillien Anakim Pa'agrio Lilith
Shillien /
12iQ
Сервер Клан Имя персонаж Класс персонажа Кол-во экспы % на уровне PvP PK
1 Shillien
12iQ
80. 6укаПП Апостол 46 432 689 594 7.19% 2099 0
2 Shillien
12iQ
79. Bezumnichka Призрачный Танцор 23 124 293 892 (23 308 395 702) 31.57% (-75,61%) 11 1
3 Shillien
12iQ
79. Нзот Рыцарь Ада 18 703 758 713 (4 420 535 179) 11.78% (-19,79%) 4 1
4 Shillien
12iQ
78. RedragoN Призрачный Танцор 11 306 670 676 (7 397 088 037) 28.87% (-82,91%) 2 0
5 Shillien
12iQ
78. СпойлюРадость Кладоискатель 9 903 757 155 (1 402 913 521) 7.93% (-20,94%) 223 7
6 Shillien
12iQ
78. Naglost Титан 9 732 068 585 (171 688 570) 5.37% (-2,56%) 258 7
7 Shillien
12iQ
77. Афера Кладоискатель 7 572 024 945 (2 160 043 640) 19.40% (-85,97%) 166 1
8 Shillien
12iQ
75. Gananzi Охотник За Наградой 5 698 387 782 (1 873 637 163) 57.48% (-161,91%) 1 0
9 Shillien
12iQ
73. PapaJhons Отшельник 4 307 605 710 (1 390 782 072) 6.80% (-250,69%) 1 0
10 Shillien
12iQ
69. 1Шанс Гладиатор 2 847 857 400 (1 459 748 310) 41.26% (-365,54%) 0 0
11 Shillien
12iQ
66. Бодряк Танцор смерти 2 029 415 277 (818 442 123) 49.58% (-291,68%) 11 0
12 Shillien
12iQ
66. ГномаБезОблома Охотник За Наградой 1 952 302 885 (77 112 392) 17.21% (-32,37%) 2 1
13 Shillien
12iQ
63. LLlaHc Призрачный Рейнджер 1 502 696 615 (449 606 270) 97.50% (-219,71%) 6 0
14 Shillien
12iQ
61. PPshkaa Проповедник 1 081 294 499 (421 402 116) 24.94% (-272,56%) 1 0
15 Shillien
12iQ
61. Cracki Охотник За Наградой 1 073 006 820 (8 287 679) 18.86% (-6,08%) 75 0
16 Shillien
12iQ
61. WhatTheLuck Отшельник 1 063 010 160 (9 996 660) 11.52% (-7,34%) 0 0
17 Shillien
12iQ
59. РжавыйЯкорь Разрушитель 899 590 730 (163 419 430) 75.87% (-135,65%) 0 0
18 Shillien
12iQ
59. FruitX Разрушитель 859 171 300 (40 419 430) 38.57% (-37,30%) 10 2
19 Shillien
12iQ
58. УбицаМатрешек Искатель сокровищ 768 790 444 (90 380 856) 49.65% (-88,92%) 2 0
20 Shillien
12iQ
58. СанчеПанса Проповедник 734 355 056 (34 435 388) 13.96% (-35,68%) 0 0
21 Shillien
12iQ
57. 3лойкот Колдун 671 267 557 (63 087 499) 42.22% (-71,75%) 0 0
22 Shillien
12iQ
57. КуВсем Отшельник 642 050 225 (29 217 332) 8.19% (-34,03%) 0 1
23 Shillien
12iQ
55. QX Охотник За Наградой 536 129 794 (105 920 431) 66.71% (-141,48%) 5 0
24 Shillien
12iQ
54. Иода Кузнец 477 357 009 (58 772 785) 77.45% (-89,26%) 8 0
25 Shillien
12iQ
54. KaIIIKa Охотник За Наградой 468 122 742 (9 234 267) 62.09% (-15,36%) 49 0
26 Shillien
12iQ
54. ArseKon Стрелок 430 858 834 (37 263 908) 0.11% (-61,98%) 0 0
27 Shillien
12iQ
53. Holland Некромант 383 062 262 (47 796 572) 10.43% (-89,69%) 3 0
28 Shillien
12iQ
52. toShisha Разрушитель 348 858 793 (34 203 469) 39.26% (-71,16%) 2 0
29 Shillien
12iQ
52. T1dus Мудрец Шилен 347 981 554 (877 239) 37.40% (-1,86%) 2 1
30 Shillien
12iQ
52. Буфка Проповедник 333 964 461 (14 017 093) 7.69% (-29,72%) 3 1
31 Shillien
12iQ
51. Mearanda Охотник За Наградой 314 549 817 (19 414 644) 62.14% (-45,55%) 109 0
32 Shillien
12iQ
51. Cratos Разрушитель 304 549 349 (10 000 468) 38.16% (-23,98%) 4 0
33 Shillien
12iQ
51. Thrum Отшельник 292 576 065 (11 973 284) 9.45% (-28,71%) 0 0
34 Shillien
12iQ
50. BlackGaleon Танцор смерти 285 174 545 (7 401 520) 90.60% (-18,85%) 1 1
35 Shillien
12iQ
50. Седопрядый Последователь Тьмы 272 869 145 (12 305 400) 57.19% (-33,41%) 0 0
36 Shillien
12iQ
46. DoGi Стрелок 158 412 510 (114 456 635) 67.89% (-389,30%) 567 7
37 Shillien
12iQ
39. SupremeDaemon Светлый Маг 57 827 905 (100 584 605) 98.31% (-669,58%) 0 0
38 Shillien
12iQ
37. KaWa Светлый Маг 36 559 030 (21 268 875) 14.96% (-283,35%) 270 0
39 Shillien
12iQ
35. Esdeth Светлый Маг 27 461 448 (9 097 582) 45.29% (-169,68%) 0 0
40 Shillien
12iQ
23. SkyHead Разбойник 2 158 160 (25 303 288) 33.80% (-1 211,49%) 0 0
41 Shillien
12iQ
20. DangerousAge Светлый Мистик 866 766 (1 291 394) 16.44% (-317,35%) 0 0
42 Shillien
12iQ
1. ПисяФедя Подмастерье 0 (866 766) 0.00% (-1 916,44%) 0 0
Ср. уровень клана - 56,48 Уровни: 1 - 80