Все Gran Kain Shillien Anakim Pa'agrio Lilith
Shillien /
3L3M3NT
Сервер Клан Имя персонаж Класс персонажа Кол-во экспы % на уровне PvP PK
1 Shillien
3L3M3NT
81. Mazzik Чернокнижник 150 420 485 192 0.27% 625 0
2 Shillien
3L3M3NT
80. GETupSong Виртуоз 48 612 967 709 (101 807 517 483) 9.14% (-91,13%) 195 2
3 Shillien
3L3M3NT
80. Aidka Рыцарь Ада 41 342 566 696 (7 270 401 013) 2.63% (-6,51%) 743 0
4 Shillien
3L3M3NT
80. Галилео Архимаг 40 443 319 410 (899 247 286) 1.82% (-0,81%) 860 2
5 Shillien
3L3M3NT
80. дэльфийка Виртуоз 39 555 367 134 (887 952 276) 1.03% (-0,80%) 143 2
6 Shillien
3L3M3NT
80. Солд Призрачный Танцор 39 534 032 180 (21 334 954) 1.01% (-0,02%) 135 0
7 Shillien
3L3M3NT
79. Qma Глас Судьбы 37 070 331 458 (2 463 700 722) 94.02% (-6,99%) 9 0
8 Shillien
3L3M3NT
79. LiJyXeR Виртуоз 37 012 458 425 (57 873 033) 93.76% (-0,26%) 10 1
9 Shillien
3L3M3NT
79. CapralPooly Виртуоз 33 270 101 142 (3 742 357 283) 77.00% (-16,76%) 10 3
10 Shillien
3L3M3NT
79. Sementem Виртуоз 23 009 943 439 (10 260 157 703) 31.06% (-45,94%) 17 2
11 Shillien
3L3M3NT
79. Istary Мастер Стихий 19 459 510 282 (3 550 433 157) 15.17% (-15,90%) 101 2
12 Shillien
3L3M3NT
79. BishopOfLight Кардинал 18 743 705 274 (715 805 008) 11.96% (-3,21%) 4 0
13 Shillien
3L3M3NT
79. Fella Призрачный Танцор 18 019 200 304 (724 504 970) 8.72% (-3,24%) 0 1
14 Shillien
3L3M3NT
79. Звит Храмовник Шилен 16 968 919 161 (1 050 281 143) 4.01% (-4,70%) 101 3
15 Shillien
3L3M3NT
79. Lussy Кладоискатель 16 611 646 757 (357 272 404) 2.41% (-1,60%) 25 0
16 Shillien
3L3M3NT
79. Шаталка Титан 16 549 946 763 (61 699 994) 2.14% (-0,28%) 111 4
17 Shillien
3L3M3NT
79. IDF Титан 16 484 279 084 (65 667 679) 1.84% (-0,29%) 571 4
18 Shillien
3L3M3NT
79. Шавермочка Чернокнижник 16 346 835 075 (137 444 009) 1.23% (-0,62%) 3 0
19 Shillien
3L3M3NT
79. SteelShield Храмовник Евы 16 269 551 858 (77 283 217) 0.88% (-0,35%) 11 0
20 Shillien
3L3M3NT
79. Mironex Храмовник Евы 16 256 342 083 (13 209 775) 0.82% (-0,06%) 46 0
21 Shillien
3L3M3NT
78. 3L3M3NT Пожиратель Душ 15 672 305 052 (584 037 031) 94.03% (-6,79%) 734 1
22 Shillien
3L3M3NT
78. Malesta Жрец Евы 14 835 817 579 (836 487 473) 81.54% (-12,48%) 41 0
23 Shillien
3L3M3NT
78. RedHill Кардинал 13 822 148 740 (1 013 668 839) 66.42% (-15,13%) 71 3
24 Shillien
3L3M3NT
78. Aquarius Мастер Стихий 12 871 404 723 (950 744 017) 52.23% (-14,19%) 95 9
25 Shillien
3L3M3NT
78. BooGaGa Титан 10 213 275 811 (2 658 128 912) 12.55% (-39,67%) 83 1
26 Shillien
3L3M3NT
78. HimZavod Титан 10 130 869 778 (82 406 033) 11.32% (-1,23%) 2 0
27 Shillien
3L3M3NT
78. Grimstroke Мастер Стихий 9 867 993 734 (262 876 044) 7.40% (-3,92%) 13 0
28 Shillien
3L3M3NT
78. Forcey Повелитель Бури 9 486 192 222 (381 801 512) 1.70% (-5,70%) 910 1
29 Shillien
3L3M3NT
77. Пивяик Титан 8 718 096 033 (768 096 189) 70.71% (-30,99%) 47 4
30 Shillien
3L3M3NT
76. Lertiq Деспот 6 765 676 095 (1 952 419 938) 68.26% (-102,46%) 0 0
31 Shillien
3L3M3NT
58. Милее Проповедник 779 644 265 (5 986 031 830) 60.90% (-1 807,36%) 1 0
32 Shillien
3L3M3NT
21. Amidalla Мистик 1 232 786 (778 411 479) 50.31% (-3 710,59%) 0 0
Ср. уровень клана - 76,34 Уровни: 21 - 81